Boîtes

Boîtes

2407 - Folia - Boites allumettes grandes,blanc
Boîtes

Folia

20040
Boites allumettes grandes,blanc
12pcs/11x6x2cm
2307 - Folia - Boites allumettes petites, blanc
Boîtes

Folia

20039
Boites allumettes petites, blanc
10pcs/5.3x3.8x1.6cm
3314 - Folia - Plumier, blanc
Boîtes

Folia

20038
Plumier, blanc
18.5x6.5x2cm
3313 - Folia - Lot de boites, blanc
Boîtes

Folia

20037
Lot de boites, blanc
2pcs/20x14x4/18x12x3cm
3310 - Folia - Valises, blanc
Boîtes

Folia

20036
Valises, blanc
2pcs/24.5x18x8cm
31500 - Folia - Lot de boites, blanc
Boîtes

Folia

20035
Lot de boites, blanc
15pcs/24x12x8/5x4x3.5/7.5x4.5